Ζητήσαμε από τον κ.Κωνσταντινίδη να μας απαντήσει στις

ακόλουθες ερωτήσεις:

1.Συχνά, οι δημοσκόποι λένε ότι κάθε έρευνα είναι μια

«φωτογραφία της στιγμής». Τι σημαίνει αυτό;

2. Πόσο επηρεάζει την απάντηση στις ερωτήσεις για την

πρόθεση ψήφου το εάν έχουν προκηρυχθεί εκλογές ή όχι;

3. Μπορούμε να κάνουμε δημοσκοπήσεις που να μην

περιλαμβάνουν ερωτήσεις για την πρόθεση ψήφου; Γιατί δεν

τις προτιμούμε;

4. Τελικά, οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν την πολιτική

συμπεριφορά; Αν υποθέσουμε ότι κάποιος ψηφοφόρος είναι

αναποφάσιστος: μπορούν οι δημοσκοπήσεις να επηρεάσουν

την απόφασή του;

5. Ποιος είναι οι «καλές δημοσκοπήσεις»; Οι τηλεφωνικές ή οι

ηλεκτρονικές; Τι διαφορές έχουν;

6. Πώς γνωρίζει ο ερευνητής/δημοσκόπος ότι το δείγμα του

είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού;

7. Τι συμβαίνει με την υποεκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ στις

δημοσκοπήσεις; Έχει ξανασυμβεί το φαινόμενο κόμμα να

υποεκπροσωπείται στις έρευνες κοινής γνώμης;

8. Πώς εξηγείται το φαινόμενο ότι άλλα δηλώνουμε στις

δημοσκοπήσεις και αλλιώς, τελικά, συμπεριφερόμαστε ως

πολίτες;

9. Ποια είναι η εκτίμησή του για την αποχή; Θα είναι υψηλή;

10. Ποια είναι η εκτίμησή του για τις επιδόσεις της Άκρας

Δεξιάς στην κάλπη;